sbs logosbs štúrovo nové zámky
CHCETE BYŤ 24 HODÍN V POHODE? OBRÁŤTE SA NA NÁS!

LP Box Promotion

Objednávka služieb SBS Eurosecurity s.r.o.

Poskytované služby sú zamerané na splnenie všetkých požiadaviek potenciálnych zákazníkov

 

László Paszterkó

SBS EuroSecurity s.r.o.

Sv. Štefana 79

94301 Štúrovo

IČO: 36 856 797

IČ DPH: SK2022545206

Číslo licencie: PS 000114

Záväzná objednávka

vyplní objednávateľ

Objednávateľ:

 

Názov firmy:

 

Sídlo firmy(fakturačná adresa):

 

Mesto a PSČ:

 

Doručovacia adresa:

 

IČO:

 

DIČ:

 

IČ DPH:

 

Bankové spojenie:

 

Číslo učtu:

 

Tel/fax:

 

Kontaktná osoba: (meno,e-mail)

 

FYZICKÁ OCHRANA

(požadované doklady: fotokópia ŽL/výpis OR, fotokópia LV /nájomnná zmluva)

Dátum vykonania stránej služby od-do(dni):

 od do

Doba stráženia od-do(hod.):

 od do

Počet strážnikov strážnej služby:

 

Miesto vykonania strážnej služby(adresa):

 

Vyplní SBS EuroSecurity s.r.o.

Cena za 1 hod. na 1 prac. strážnej služby(bez DPH):

 

Cena za cestovné náklady(bez DPH):

 

PULT CENTRÁLNEJ OCHRANY

(požadované doklady: fotokópia ŽL/OR, fotokópia LV/nájomná zmluva)

Vyplní objednávaťeľ:

Dátum napojenia objektu:

 

Adresa objektu:

 

Názov montážnej firmy:

 

vyplní SBS EuroSecurity

Mesačný poplatok (bez DPH)

 

Poplatok za každý výjazd(bez DPH)

 

Tel. číslo do objektu:

Otváracia doba: Pon.:

od do

Adresa a tel. číslo kontaktných osôb:

Ut.:

od do

 

 

Str.:

od do

Št.:

od do

 

 

Pi.:

od do

Sob.:

od do

 

 

Ned.:

od do

Obedňajšia prestávka:

od do

Iné požiadavky:

Dátum:

SBS EuroSecurity s.r.o. :

Objednávateľ:

Webdesign mzdesign.sk