sbs logosbs štúrovo nové zámky
CHCETE BYŤ 24 HODÍN V POHODE? OBRÁŤTE SA NA NÁS!

LP Box Promotion

Naša firma zabezpečuje:

Pult centrálnej ochrany / PCO /

Množstvo prípadov krádeží a vlámaní do objektov potvrdzujú skutočnosť, že spôsoby tzv.klasického zabezpečovania objektov / zámky,mreže a pod./ neposkytujú dostatočne účinnú ochranu majetku. Z tohto dôvodu ochrana objektov poplachovými systémami na hlásenie narušenia / tzv. elek. zabezpečovacia signalizácia / predsavuje vysoký a spoľahlivý štandart ochrany,prístupné pre súkromné osoby i podnikateľské subjekty.Poplachovými systémami na hlásenie narušenia môžu byť chránené objekty prakticky bez akéhokoľvek obmedzenia. Chránené môžu byť byty v činžiakoch,rodinné domy,výrobné prevádzky, sklady, haly, obchody, hoteli, reštaurácie, čerpacie stanice,zlatníctva,školy,úrady a ďalšie objekty.

sbs pcoPoplachový systém umožňuje na stredisko pult centrálnej ochrany poplachový stav / vniknutej neoprávnenej osoby do chráneného objektu / výpadok sieťového napájania / napr.výpadok elektrického prúdu v chránenom objekte, čo má význam najmä pre prevádzky so skladovaním potravín,mäsových výrobkov a pod./príchod a odchod z chráneného objektu
/ napr.zamestnanci / a ďalšie informácie. Poplachový systém umožňuje monitorovať a presne vyhodnocovať i elektrickú požiarnu signalizáciu s okamžitým vyhodnotením priestoru a miesta vzniku požiaru.

V prípade narušenia chráneného objektu, ktorý je monitorovaný 24 hodín nepretržite, operátor okamžite vyšle zásahovú skupinu na chránený objekt, ktorá vykoná opatrenia na chránenom objekte v rozsahu práv a povinností v zmysle zákona č.473/2005 Z.z. Pri fyzickom narušení chráneného objektu doterajšie skúsenosti potvrdzujú dobrú spoluprácu našej firmi s Políciou SR pri vykonávaní neodkladných úkonov na objekte.

Naša firma chráni stovky obiektov nielen v Štúrove a jeho okolí, ale aj v Nových Zámkoch a jeho okolí k vysokej spokojnosti naších zákazníkov.

Fyzická ochrana objektu

Fyzická ochrana osôb

Zabezpečenie podujatí

Doprovod a transport finančných hotovostí a cenností

Kontrola obchádzky

Zabezpečenie montáže zabezpečovacích systémov

 

...kliknutím na danú kategóriu sa zobrazí podrobný obsah...

Webdesign mzdesign.sk