sbs logosbs štúrovo nové zámky
CHCETE BYŤ 24 HODÍN V POHODE? OBRÁŤTE SA NA NÁS!

LP Box Promotion

Naša firma zabezpečuje:

Pult centrálnej ochrany / PCO /

Fyzická ochrana objektu

Fyzická ochrana osôb

Zabezpečenie podujatí

Doprovod a transport finančných hotovostí a cenností

Doprovod a transport finančných hotovostí a cenností vykonávame prostredníctvom špecializovanej prepravnej skupiny, ktorá pozosáva z kvalifikovaných, fyzicky i psychicky spôsobilých zamestnancov vo kvalitnej výzbori a výstroji.

Kontrola obchádzky

Zabezpečenie montáže zabezpečovacích systémov

 

 

 

...kliknutím na danú kategóriu sa zobrazí podrobný obsah...

Webdesign mzdesign.sk