sbs logosbs štúrovo nové zámky
CHCETE BYŤ 24 HODÍN V POHODE? OBRÁŤTE SA NA NÁS!

LP Box Promotion

Naša firma zabezpečuje:

Pult centrálnej ochrany / PCO /

Fyzická ochrana objektu

Fyzická ochrana osôb

Zabezpečenie podujatí

Doprovod a transport finančných hotovostí a cenností

Kontrola obchádzky

Za účelom eliminovania mimoriadnych udalostí a výskytu iných nežiadujúcich javov naši zamestnanci zásahovej skupiny vykonávajú fyzickú kontrolu objektov.Zamestnanci zásahovej skupiny prídu k objektu a prevedú vonkajšiu prípadne podľa požiadavky klienta aj vnútornú kontrolu objektu.V prípade, že objekt je nenarušený zaznamenajú svoju prítomnosť čipom a pokračujú vo svojej práci.V prípade zistenia, že objekt je narušený, postupujú podobne ako u narušeného objektu stráženého cez náš PCO.Zásahová skupina až do príchodu klienta a polície stráži objekt, zaistí stopy narušenia, v prípade, že sa v objekte nachádza akákoľvek osoba, znemožní jej miesto opustiť.Po príjazde klienta sa podiela na vyšetrení udalostí, spolupracuje s políciou, prípadne pomáha odstraňovať škody.Pokiaľ nieje možné objekt po ukončení akcie uviesť do pozorovaného stavu, jeden člen zásahovej skupiny objekt stráži podľa potrieb a inštrukcií klienta a po dohode s operačným pracovníkom / PCO /. Fyzickú kontrolu objektov / čipom / je možno využiť v dennú i nočnú dobu prakticky v neobmedzenom časovom intervale podľa požiadavky klienta.

Zabezpečenie montáže zabezpečovacích systémov

...kliknutím na danú kategóriu sa zobrazí podrobný obsah...

Webdesign mzdesign.sk